Landelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken

Het Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken is per 2 januari 2021 opgericht en operationeel. Het doel van het Meldpunt is dat ieder (doop)lid van de aan het Meldpunt deelnemende kerken, in vertrouwen en veiligheid kan spreken over seksueel grensoverschrijdende ervaringen binnen pastorale relaties. Dit kun je doen wanneer je zelf betrokken bent geraakt bij grensoverschrijdend gedrag. Ook kan je contact zoeken wanneer je in je kerkelijke omgeving signalen hebt van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag.

Medewerkers van het Meldpunt zijn professionals die allen werkzaam zijn bij één van de vier volgende organisaties: Stichting De Vluchtheuvel, KOC Diensten (uitgaande van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum), Stichting Schuilplaats en Salouz. De betrokken professionals fungeren als vertrouwenspersonen voor degenen die hulp en/of advies vragen. Daarnaast zijn er gemeentebegeleiders en een coördinator betrokken bij het Meldpunt.  

Klik voor meer informatie over dit meldpunt op de onderstaande knop, waarmee wij u verwijzen naar de landelijke website van ons kerkverband:

Landelijk Meldpunt SMRK